strecink1

Strečink

Fyzická aktivita prováděná při vyšších tepových frekvencí způsobuje vždy zkracování zatížených svalů. Toho by si měl být vědom každý sportovec bez rozdílu věku i vzdělání a v jeho zájmu by měla být i snaha o systematické uvolňování. Pokud toto opomíjí, dochází nejen k celkovému přetížení, ale zvyšuje se i riziko zranění, nejčastěji v podobě natržených svalů a šlach. Aby toho nebylo málo, svaly v příliš velkém napětí (způsobeném i jejich zkrácením) vykazují zhoršenou schopnost regenerovat.

Strečink je proto velmi diskutovanou součástí každé systematicky prováděné pohybové činnosti. Pro dosažení optimálního výsledku je samozřejmě potřeba respektovat určitá pravidla, v opačném případě riskujeme nemalé problémy.

Strečink neboli statické protahování by měl být doménou především krátké chvíle po každém tréninku. Obecně platí – čím intenzívnější zátěž, tím důkladnější protahování s cílem dosáhnout uvolnění svalů. Velmi úspěšně se tomuto pravidlu vyhýbá naprostá většina posilujících s argumentací toho, že buď není potřeba, nebo prostě není čas.

strecink2

Důležité je věnovat pozornost všem svalovým skupinám, vždy více na místech, která jsou nejvíce přetížena. Nevyplácí se „jít přes bolest“, ale nechat sval protáhnout volně a nenásilně. Důvodem je opět riziko zranění, která se vyskytují poměrně často.

strecink3

Jak už zaznělo, strečink je statická forma protahování. Pro uvolnění svalů je vhodnější, když se vyhneme jakýmkoli švihovým pohybům. Mějme na mysli, že chceme uvolnit napětí, ne jej zvýšit. Každý, kdo se takto poctivě po každém tréninku pár minut protáhne, zjistí, že svaly jsou druhý den pružnější, uvolněnější a schopné podávat výkon mj. i s menší bolestí.

strecink4

Naopak bychom se strečinku měli vyhnout před začátkem tréninku, kde je rozumnější celé tělo postupně zahřívat aerobní aktivitou kombinovanou s protažením postaveném na švihových pohybech. Vždy samozřejmě v takové intenzitě a rozsahu, jaké tělo bez bolesti dovolí. Bolest je (nejen v těchto případech) určujícím ukazatelem možností těla, za které by se nemělo jít. Tento jasně znějící hlas nám říká, kde jsou jeho hranice, za které není radno se koukat příliš často.

strecink5

Správně provedený strečink po zátěži zabere v průměru deset minut. Není to tedy časová investice, která výrazným způsobem nabourá celodenní time management. Kromě lepšího pocitu na těle se nám tato snaha odmění i zlepšenou schopností obnovovat vyčerpané glykogenové zásoby a kvalitnějším procesem proteoanabolismu, neboli regenerace a růstu svalové tkáně.

Čím jsem starší, tím více na tato pravidla dbám. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že se jedná o nenahraditelnou investici do kvality života postaveného na pohybu.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *