martin-jelinekPřišel vytoužený závěr celé akce, který otevřeně ukázal, zda je moje představa o možnosti nabrání svalové hmoty a vyformování postavy pouze na veganské stravě a navíc bez jakýchkoli doplňků stravy (včetně proteinů) vůbec realizovatelná. Jak už v průběhu posledních dvou měsíců na tomto místě zaznělo, existuje „chytrá“ odborná literatura, která tvrdí, že toto není možné. Respektive – abych byl přesný – je to možné pouze za předpokladu, že bych v tomto mnou nastaveném režimu jedl objemově doslova jako slon se snahou zkombinovat zdroje bílkovin takovým způsobem, který zajistí jejich (spočitatelný) anabolizující efekt.

Faktem je, že jsem toto nikdy před tím nezkoušel. Faktem také je, že jsem použil veškeré mnou dosažené know-how pro rozumné nastavení režimu stravování i tréninku. Pravdou zůstává, že mým cílem bylo zlepšit postavu za výše definovaných podmínek, ale současně tak, aby tento výsledek byl dlouhodobě udržitelný bez jakýchkoli extrémů ve stravování i tréninku, na které (naštěstí) nemám z pracovních i rodinných důvodů čas.

Ještě jednou na tomto místě zdůrazním, že pohybová aktivita byla prakticky každý den, výjimečně přesáhla interval 70 minut, 2-3x týdně běh v přírodě s posilováním s vlastní vahou těla, zbytek v posilovně se zaměřením na kruhové tréninky crossfitového charakteru doplněné stabilizačními cviky.

Trénink nešel cestou typicky kulturisticky pumpovacích se snahou (krátkodobě) nahnat svalový objem a cílem „vyšperkovat se“ do stádia focení. Vše navíc proběhlo bez jakýchkoli přípravných diet, jako jsou vysokoproteinové a sacharidové superkompenzační, které mají za úkol pouze „načančat“ svaly v dlouhodobě neudržitelném režimu.

Výsledek pojďme zrekapitulovat ve dvou fázích – vizuální (fotky) a měřené (bioimpedance, krevní rozbor, biorezonance).

TĚLESNÉ PARAMETRY

Výška 185 cm

Hmotnost – 84,3 kg
Akci jsem startoval na 82 kg, v její polovině přibylo jeden a půl kilogramu celkové hmotnosti a na konci další necelý kilogram. Celkem tedy necelé dva a půl kilogramy navíc. Z dalších měřených hodnot pak vyhodnotíme celkový úspěch, protože je potřeba kalkulovat především s množstvím tuku a svalové hmoty, které jsou určujícími ukazateli úspěchu.
konec01

BMI (index tělesné hmotnosti) – 24,6
Od začátku akce se zvýšil o 0,6 bodu, což je logické, protože šla nahoru tělesná hmotnost.

Obvod pasu – 78 cm
Relativní hodnota závislá na svalovém tonusu a objemu tráveniny ve střevech. Obvod se zvýšil o jeden centimetr, z výše uvedených důvodů nechávám bez komentáře.

Obvod boků – 100 cm
Zvýšení o 3 cm za celé dva měsíce. Tento progres odpovídá celkové úrovni fyzické zátěže, vůbec se tedy nebudu pohoršovat nad větším zadkem :-)

WHR (poměr pasu a boků) – 0,78
V podstatě zůstal stejný od poloviny celé akce, což je dáno zvýšením hodnot obou sledovaných parametrů. Pro mě osobně se jedná spíše o kosmetickou hodnotu na rozdíl od běžné populace, u které rozhoduje o inklinaci k nadváze a srdečně-cévním problémům způsobených nevhodným životním stylem.

Obvod bicepsu – 41 cm
Nárůst o další centimetr za poslední měsíc, celkově o dva. To není až tak velká tragédie, vezmeme-li v potaz způsob tréninku, při kterém jsem se vyhýbal násilnému pumpování svalů.

Obvod hrudníku – 112 cm
Celkové zlepšení o 3 cm. Nic moc velkého, ale to ani nebyl účel akce. Prostě jenom další zlepšení…

Obvod stehna – 63 cm
Nárůst za dva měsíce o 3 cm. Z mého pohledu při snaze přisoudit tomuto parametru jakýkoli komentář vyprodukuji pouze to, co už zaznělo u hrudníku.

Obvod lýtek – 41 cm
Lýtka zůstala stejná. Vzhledem k tomu, že je nijak systematicky netrénuji a nezaměřuji na ně pozornost, je z mojí strany vše v pořádku. Prostě podle původního předpokladu.
V celkovém souhrnu tedy můžu být těmito měřenými přírůstky spokojený, cíl splněn ve všech směrech.

VÝSLEDKY BIOIMPENDANČNÍHO MĚŘENÍ

Množství zásobního tuku – 5%
Začínal jsem na 6,5%. Tady jsem dostal menší ránu pod pás od bioimpedančního přístroje, jehož software je nastaven tak, aby minimální měřitelná hodnota zásobního tuku nešla pod 5%. Progres, který jsem v těle nastartoval, ukazoval (a na základě dalších měřených hodnot skutečně ukazuje) na nižší hodnoty než 5%. Mě osobně to samozřejmě může být jedno, protože u mých hodnot plus mínus procento vůbec o ničem nerozhoduje, ale „na papíře“ by další zlepšení nevypadalo špatně. Tak nebo tak je cíl splněn – při nárůstu celkové tělesné hmotnosti došlo k průběžnému úbytku tuku, z čehož logicky vyplývá, že se podařilo navýšit čistou svalovou hmotu.

Množství vody v těle – 69,4%
konec02

Na začátku akce 63,4%, před měsícem 66,3%. Tento nárůst se mi moc líbí. Kromě faktu, že koresponduje (a dokládá) nárůst objemu svalové tkáně, je pro mě i skvělým ukazatelem dobře vedeného směru v oblasti metabolismu vody v těle. Vysvětlení je jednoduché – mám pod kontrolou příjem soli. Až na malé výjimky používání himalájské nebo černé soli preferuji pro dochucování pokrmů zásadně fermentované sójové omáčky a miso pasty. S ohledem na zastoupení soli (NaCl) v nich celkový příjem chloridu sodného nepřesáhl 5 g za den. Když zohledníme moji hmotnost, letní období a úroveň pohybové aktivity, kdy dochází k větším ztrátám především sodíku, může se to zdát být docela málo. Faktem ale je, že pocitově nemám potřebu navyšovat příjem soli obecně. A to je pro mě naprosto směrodatné, jelikož měřená voda v těle není výsledkem přebytečného jejího zadržování ze strany zvýšeného přísunu sodíku vůči draslíku.

Svalová hmota (čistá tělesná hmotnost) – 76 kg
konec03

Tento parametr je pro každého, kdo akci pozorně sledoval, nejdůležitější. V podstatě nám říká, k jak velkému zlepšení vlastně došlo. Začínal jsem se 72,8 kg, nárůst o více než 3 kg při současné redukci tuku je více než jasným důkazem, že cíl byl splněn. Není to původně avizovaných 5 kg, to osobně ale vnímám jako relativní věc, protože jsem mohl pokoutně spáchat sacharidovou kompenzaci a „ošidit“ tak výsledek zvýšením množství svalového glykogenu (hrubým odhadem by se mi mohlo podařit dát i další 3 kg navíc). Nebylo by to ale férové a především neudržitelné déle jak (doslova) pár dní.

Bazální metabolismus – 2304 kcal (9640 kJ)
konec04

Další nárůst (na začátku 2199 kcal, v polovině akce 2280 kcal), který dokládá posun svalového metabolismu vpřed. Je tedy výsledkem kombinace stravy a fyzické zátěže neboli probíhajících anabolických pochodů ve svalové tkáni.

Hmotnost kostí – 3,9 kg
konec05

Hodnota zůstala stejná, jako v polovině akce. Nárůst tohoto ukazatele za dva měsíce o 0,1 kg sice dokládá progres, tedy souvislost s anabolickými pochody v těle, je to ale natolik malá hodnota, že ji současně můžeme vnímat jako součást nepřesnosti měření přístroje.

Množství viscerálního (útrobního tuku) – 2 kg
Stejná jako na začátku a stejná jako v polovině akce – tedy podle původního předpokladu.

Biologický věk – 12 let
konec06

Jak už zaznělo v minulých hodnoceních, nemá smysl tuto hodnotu jakkoli komentovat, protože přístroj nižší hodnoty prostě neukazuje. V tomto směru se proto nebylo kam posunovat, vnímám to spíš jako parametr pro pobavení.

VIZUÁLNÍ SROVNÁNÍ (ZAČÁTEK A KONEC AKCE)

IMG_6612 mj-po1
IMG_6629 mj-po2

Obávám se, že jakékoli hodnocení v tomto směru může seriózně posoudit pouze nezávislý pozorovatel. Můj komentář by s největší pravděpodobností byl zatížen mým vlastním egem a toho se chci jednoznačně vyvarovat. Na tomto místě prohlásím pouze dvě věci:

  1. Opakovaně připomenu vlastní spokojenost, která se týká celkového výsledku, který prostě ve všech dosud prezentovaných parametrech šel vpřed.
  2. Pokud se komukoli cokoli nezdá či nelíbí, jeho problém, protože je to MOJE postava :-) V tomto případě skutečně vysněná. Tedy taková, o které vím, že ji budu za běžného pracovního režimu dlouhodobě schopen udržovat. Navíc jsem přesvědčen, že v tomto stavu a vývojovém stadiu se můžu pyšnit něčím, co na měřitelné i subjektivní úrovni nazývám pevné zdraví.

VÝSLEDKY KREVNÍHO ROZBORU

Celkový cholesterol – 2,69 mmol/l
Původní hodnota 4,20 mmol/l, která byla v tabulkové normě. Došlo k poměrně velkému jeho snížení. Toto jsem předpokládal, protože většina studií prováděná s veganskou stravou ukazuje na snížení hladiny této látky. Faktem je, že lékařům by se tyto parametry už moc nelíbily, protože ve srovnání s populačním průměrem jsou příliš nízké a zřejmě by poukazovali na potenciální souvislost se vznikem některých poruch v těle, mě to ale nechává chladným.
Jeden postřeh ale přidám – cholesterol je prekurzorem pro tvorbu testosteronu v těle. Snížení celkového cholesterolu tak může být dáváno zčásti do souvislosti s nižší úrovní svalového anabolismu a v oblasti sportu i nižší síly. Jak už jsem opakovaně na tomto místě uváděl – veganská strava není příčinou menší fyzické síly, ale především snížení emoční agrese, která je s fyzickou silou přímo propojena. Osobně jsem nepocítil žádný úbytek síly při tréninku, i když toto tvrzení je subjektivní a navíc moje tréninky nebyly typicky silové (nebylo mým cílem navyšovat celkovou sílu).

HDL cholesterol – 0,70 mmol/l
Vstupní hodnota 0,78 mmol/l. Došlo k mírnému snížení, naštěstí nikterak výraznému, aby si zasloužilo pozornost v podobě zděšení, cože špatného se to v těle vlastně děje. Jeho hodnota je pod zprůměrovanou a doporučovanou normou (1 mmol/l), to mě ale vůbec netrápí, mám vůči tabulkovým parametrům postaveným na populačních měřeních svůj názor a tedy i určitý odstup. Navíc a především – protože velmi výrazně klesl celkový cholesterol (včetně LDL frakce), je prakticky nereálné čekat, že současně dojde k navýšení HDL. Takže naopak bych měl správně jásat nad tím, že je výsledná hodnota taková, jaká je.

LDL cholesterol – 1,11 mmol/l
Původně 2,56 mmol/l, za toto výrazné snížení jsem rád, protože LDL cholesterol je mj. i ukazatelem emočního a oxidačního stresu. Takže tady mám nepřímé potvrzení, že jsem jako celek (bytost) kráčel správným směrem.

Triglyceridy – 1,9 mmol/l
Při prvním měření bylo 1,9 mmol/l. Hodnota zůstala úplně stejná. I tady platí to, co už zaznělo v úvodu akce – měření neproběhlo úplně nalačno, jak by správně mělo, velmi citlivě na to reagují právě triglyceridy.

Antioxidační kapacita (FORD) – 1,24 mmol/l
Při vstupu ukazoval výsledek 1,18 mmol/l trolox, což bylo v tabulkové normě. Jak už zaznělo na začátku, osobně přisuzuji této hodnotě nemalý význam. Důvodem je provázanost s oxidačním stresem, příjmem antioxidantů a acidobazickou rovnováhou. Za tento nárůst jsem moc rád, opět mi ukazuje, že v oblasti snahy o upevnění zdraví nejsem vůbec mimo.

Glykémie – 3,66 mmol/l
Při prvním měření 4,72 mmol/l, takže v normě. Ani ve snu bych nepočítal s tím, že by se tento parametr hnul mimo rámec normy a měření by se mi snažilo naznačit, že moje maličkost má problém s inzulínovou rezistencí či samotnou cukrovkou. Mírné snížení ve srovnání s výchozí hodnotou je dáno faktem, že mi při měření docela kručelo v žaludku a pocitově jsem začínal vnímat stavy nastupující hypoglykémie. Tedy daň za měření v poledne místo ráno nalačno.

Pro kontrolu proběhlo i měření krevního tlaku, kde došlo ke snížení:

  • Systolický – původně 116 (norma se počítá do 140), dnes 103.
  • Diastolický 68 (v tomto případě je norma do 90), dnes 57.

Mě osobně tyto posuny směrem dolů ukazují, že snaha pravidelně provádět různé meditační techniky přináší svoje ovoce. Mít pod kontrolou svoje emoce znamená mimochodem i ovládat svůj krevní tlak, což platí i pro následující hodnotu klidové tepové frekvence.

Klidová tepová frekvence – 48
Původně 52, zlepšení přisuzuji zvýšenému stupni trénovanosti a už uváděných meditací. Tedy maximální spokojenost.

VYŠETŘENÍ NA BIOREZONANČNÍM PŘÍSTROJI

Abych se zbytečně neopakoval, zmíním na tomto místě pouze ty hodnoty, u kterých došlo k měřitelným změnám. Zbytek je uveden a komentován na www.vysnenapostava.cz/ja-na-zacatku/ a www.vysnenapostava.cz/2014/08/vyhodnoceni-prvniho-mesice.

Od minulého měření, kdy jsem zjistil, že přístroj ukazuje mírné deficity draslíku a železa, jsem se zaměřil ve stravě na vyřešení této situace. V praxi to znamenalo pouze zařadit vyšší procentuální podíl listové zeleniny a klíčených potravin do lisovaných šťáv, v případě železa jsem každý den přidával sušené klíčky z obilovin, které jsou prakticky nejbohatším zdrojem organicky vázaného železa.

Tato snaha se vyplatila, protože biorezonance ukázala, že oba mírně nedostatkové prvky jsou už v naprostém pořádku.

CO PŘINESLA CELÁ AKCE?

1. Ukázala, že je možné zlepšit postavu a nabrat svalovou hmotu jen na veganské stravě a bez doplňků stravy.

2. Nastavený režim dokázal zlepšit měřitelné parametry těla.

3. Z pozice měření i subjektivních pocitů není pravdou, že by veganská strava nebyla schopna i při intenzívní pohybové aktivitě zajistit dostatek železa, o kterém se velmi často diskutuje na laické i odborné úrovni.

4. Subjektivně musím potvrdit, že došlo k nemalému zvýšení vytrvalosti, rychlejšímu odplavování laktátu ze svalů při zátěži či navýšení celkové energie v průběhu dne.

5. Často se v oblasti sportovní sféry hovoří o tom, že vegetariánská a veganská strava velmi rychle podporuje ztrátu síly. Rád bych potvrdil opak, ale součástí cíle mojí akce nebyl nárůst síly. Tomuto tématu jsem se věnoval v článku „Už jste někdy viděli svalnatou kytku?“, kde si každý může udělat názor sám, jak moc je takové tvrzení relevantní. Teoreticky bych se mohl do podobného experimentu pustit, ale to by vyžadovalo podstatně delší časovou investici (odhadem rok a déle).

6. Dosažený výsledek je přirozený, protože nebylo spácháno žádné násilí na tréninku ani na stravě – tedy žádné extrémní fyzické přetěžování či jakékoli diety.