Aby byla celá snaha pokud možno co nejvíce transparentní a rozdíly na začátku akce i na jejím konci dobře viditelné i čitelné, zvolil jsem kombinaci měření a testování několika parametrů i systémů organismu:

V oblasti tvaru postavy samozřejmě ty běžně měřené, tedy základní tělesné parametry (hmotnost, výška, BMI, obvody základních tělesných partií) včetně standardně prováděného bioimpedančního měření.

Tělesné parametry

Výška – 185 cm

Hmotnost – 82 kg

Tuto hodnotu mám v plánu zvýšit – minimálně o 5 kg. Protože to ale není hlavní cíl této akce, nebudu na ni zaměřovat hlavní pozornost, mnohem důležitější jsou zdravotní parametry.

BMI (Index tělesné hmotnosti) – 24
Získává se jednoduchým výpočtem: Tělesná hmotnost děleno výška v metrech na druhou. Slouží pro určení stupně obezity. Do 20 jednotek se běžně uvádí jako podváha, 20-25 jednotek je tabulkově ideální, nad 25 se definuje jako nadváha až obezita. S nárůstem hmotnosti poroste v průběhu akce i tato hodnota. Nebudu se tím zatěžovat, protože množství tukové tkáně bude pod kontrolou, vyšší BMI mi tedy neublíží.

Obvod pasu – 77 cm
I tady s nárůstem hmotnosti s největší pravděpodobností hodnota poroste. Ne že by člověk netoužil po „vosím“ pase, ale plus mínus nějaký centimetr nehraje roli. Jeden z mých vzorů v této oblasti, americký nestor fitness Jack LaLanne, se ve své poslední knize (napsal ji ke svým 95. narozeninám), pochlubil, že celý život měl obvod pasu 80 cm. V 95 letech si naměřil 81 cm a přiznal si, že stárne :-)

Obvod boků – 97 cm
I tento parametr s nárůstem hmotnosti půjde nahoru, není možné jinak.

WHR (poměr pasu a boků) – 0,79
Tato hodnota se používá jako ukazatel rozmístění tuku na těle. Rozlišují se dva typy:

  • Mužský (androidní, jablkový, centrální) – tuk se ukládá v břišní oblasti. Hodnota vyšší než 0,95 je zdravotně riziková.
  • Ženský (gynoidní, hruškovitý, periferní)- tuk se ukládá v oblasti hýždí a stehen. Hodnota nad 0,85 je zdravotně riziková.

Zvýšení této hodnoty v průběhu akce mě určitě z rovnováhy nevykolejí, protože budu mít pod kontrolou množství tukové tkáně, které je v tomto případě směrodatné a rozhodující současně.

Obvod bicepsu – 39 cm
Určitě půjde nahoru, předběžná představa jsou 43 cm.

Obvod hrudníku – 109 cm
Bezpochyby vzroste, předpoklad je na cca 114 cm.

Obvod stehna – 60 cm
Vzhledem k tomu, že jsem po úraze kolen a nějakou dobu jsem vůbec nechodil, jsou současné obvody dolních končetin pod mým standardem. Pokud vše rozchodím, předpokládám větší objemový nárůst – přibližně na 66 – 67 cm.

Obvod lýtek – 41 cm
Lýtka jsou v oblasti možností zvětšení jejich objemu obecně nejkomplikovanější, mě osobně ale netíží a v podstatě je ani neřeším. Obvod ale určitě vzroste.

Výsledky bioimpedančního měření

Množství zásobního tuku – 6,5 %
Podkožní tuk 6,5%
U mužů uvádí různé zdroje mírně odlišné parametry tzv. ideálu, v podstatě je potřeba rozlišovat sportovce od nesportovců, od čehož se odvíjí i celkové vyhodnocení. Obecně se uvádí, že spodní hranice normálu je kolem 6%. Protože se ale měření na různých typech přístrojů (odlišných značek i jejich modelů) liší, navíc hodnoty mají tendenci se měnit i v závislosti na denní době, konzumaci jídla a pohybové aktivitě, s ohledem na určitý rozptyl měřených hodnot považuji tento parametr za okrajový a nepřesný. Pro zajištění určité serióznosti budu kontrolní měření provádět ve stejnou denní dobu jako toto vstupní, ať se co nejvíce přiblížíme realitě.

Osobně předpokládám snížení této hodnoty, ale s vědomím, že mě Příroda nepustí pod fyziologický normál (k tomu bych musel držet přísné diety, což není a ani nebude cílem akce).

Množství vody v těle – 63,4 %
Množství vody v těle
Jedná se o množství celkové tělesné vody. Hodnota se skládá z vnitrobuněčné i mimobuněčné vody. Tento parametr by měl být doplněn o měřenou hodnotu zastoupené svalové tkáně, která poukazuje na zastoupení vnitrobuněčné vody. Použitá váha umí analyzovat pouze svalovou hmotu včetně vnitřních orgánů (viz další parametr), takže nebude použita jako hodnota, kterou je možné vztáhnout ke kontrole přijímaných poměrů sodíku a draslíku ve stravě, které rozhodují o hospodaření tekutin v těle.

Předpokládám nárůst hodnoty k hranici 67 – 68%.

Svalová hmota (čistá tělesná hmotnost) – 72,8 kg
Svalová hmota v těle
Jedná se o hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené.

I tento parametr půjde nahoru, přesný cíl či představu nemám a ani po ní netoužím.

Bazální metabolismus – 2199 kcal (9200 kJ)
Bazální metabolismus
Jedná se o výpočet energetického výdeje organismu v klidovém stavu. Hodnota se určuje dle pohlaví, věku, hmotnosti, obsahu tuku v těle a úrovně pohybové aktivity. Vychází se z ní při stanovení správné koncepce jídelníčku, navíc její hodnoty odráží úroveň metabolické aktivity (čím více svalové hmoty, tím vyšší čísla).

Tento parametr jednoznačně půjde nahoru. Není ale mým cílem ji uměle šroubovat do nebes, protože udržování zbytečně vysokých hodnot BM stojí spoustu údržby (= vyšší konzumaci bílkovin a příjem energie, tedy i větší opotřebení organismu).

Hmotnost kostí – 3,8 kg
Hmotnost kostí
Odráží množství minerálů v kosterním aparátu. Obecně platí, že čím vyšší úroveň pohybové aktivity ve spojitosti se správně nastaveným jídelníčkem (dostatek bílkovin, vápníku atd.), tím vyšší hustota kostí a tedy i jejich hmotnost.

I tady celková hodnota vzroste. S ohledem na rychlost metabolických pochodů probíhajících v kosterní tkáni si netroufnu ani odhadovat, bude se ale jednat o posun maximálně do hodnoty 4 kg.

Množství viscerálního (útrobního) tuku – 2 kg
Viscerální (útrobní) tuk
S rostoucím věkem se distribuce tuku v těle mění – více ukládá v oblasti břicha a zvyšuje se tak riziko vzniku a rozvoje některých chorob (především metabolický syndrom). Čím vyšší hodnota, tím nebezpečnější. Vzhledem k tomu, že určité množství útrobního tuku je nezbytné pro izolaci vnitřních orgánů, není vhodné se hnát za nulovou hodnotou tohoto parametru.

Nikdy se mi nepodařilo mít nižší hodnotu než uváděné 2 kg, dokonce ani po dlouhodobých půstech. Z toho usuzuji, že genetika si tuto hodnotu drží jako stabilní a nepustí mě níž, takže se o to ani snažit nebudu – nemá žádný smysl jít proti přirozenosti.

Biologický věk – 12 let
Biologický věk
Tato hodnota je spíše pro pobavení, protože je závislá (kromě úrovně metabolických pochodů) na softwaru měřicího přístroje. Model, který používám, je nastaven na minimální hranici právě 12 let, takže v tomto směru se žádné snahy o posun k dokonalosti konat nebudou.

Já na začátku experimentu

IMG_6612 IMG_6629

Výsledky krevního rozboru

Krevní rozbor ve Finclub for lifeProtože cílem akce je především zlepšení a následné udržení zdraví (chápu, příliš obecný a obtížně definovatelný pojem, i přesto se budu v průběhu budoucích týdnů snažit upozorňovat na ty nejdůležitější prakticky využitelné parametry), vybral jsem pro průběh celé akce kombinaci krevních testů a biorezonančního měření.

Pro zjednodušení a především přehlednost jsem šel cestou sledování pouze vybraných ukazatelů. Ne že by běžně měřené hodnoty (a jsou jich desítky) nemělo smysl sledovat, ale pro hladký průběh akce potřebuji rychle dostupné testy a ne čekat na výsledky dlouhé dny (především kvůli aktualizaci zveřejnění). Fatem je, že čtyřicítka klepe na dveře a statistiky nás neúprosně přesvědčují o tom, že srdečně-cévními potížemi v podobě infarktů dnes trpí stále častěji i pětatřicátníci. Toto není a ani nebude můj případ, o své cévy pečuji systematicky tak, aby byly co nejpružnější.

V oblasti měření mě zajímají především takové parametry, které mají přímou souvislost s acidobazickou rovnováhou, pohybovou aktivitou a stravováním.

Měření proběhlo na počkání v příjemném prostředí centrály Finclub for life v Českém Těšíně, výsledky byly potěšující:

Celkový cholesterol – 4,20 mmol/l
Tato hodnota je v normě, v našich končinách začíná tabulkově zvýšené množství od 5,2 jednotek.

HDL cholesterol – 0,78 mmol/l
Tabulková norma pro muže je nad 1 mmol/l. V tomto případě jsem tzv. mimo tabulky, ale protože se tato hodnota za poslední 2 roky ani při změnách režimu stravování a pohybu nezměnila, nebudu se tím zabývat (nepředpokládám, že ani v budoucích 2 měsících dojde k nějaké výrazné změně. Pokud ano a směrem nahoru, nebudu protestovat).

LDL cholesterol – 2,56 mmol/l
Běžné populační normy hlásí klid do 3 mmol/l, proto ani tady není potřeba se vzrušovat.

Triglyceridy 1,9 mmol/l
Tzv. zdravé rozmezí je dle názoru lékařů do 1,7 mmol/l. I přes mírně vyšší hodnotu mě toto necháván naprosto chladným, protože každá země má tyto parametry posunuté jinam, často i výše než ČR, a hlavně je výsledek měření závislý na emočním stresu a dalších faktorech. Prostě při každém měření se mi tyto hodnoty liší, takže jsem vůči nim mírně skeptický.

Antioxidační kapacita (FORD) – 1,18 mmol/l trolox
Tato hodnota mě zajímá obzvlášť, protože přímo souvisí s acidobazickou rovnováhou, stupněm přetrénovanosti a úrovní stravování.
Dle tabulek jsem v normě a hodlám se toho držet i dál.

Glykémie – 4,72 mmol/l
Hranice, u které začínají (především) diabetologové zvedat varovně prst, začíná na 6 mmol/l. Poradenská praxe v kombinaci se studiem vyústily k zapřísáhnutí se, že stav inzulínové rezistence (natož tak z ní vznikajícího diabetu 2.stupně) mě nikdy nepotká. V tomto jsem se utvrdil i po té, co jsem uspořádal veřejné školení na téma „Jak (vy)léčit cukrovku“ a sledoval reakce jedinců žijících s problémy metabolismu inzulínu a cukrů.
Nepočítám s tím, že by se tato hodnota jakkoli výrazně v průběhu akce měnila.

Z dlouhé chvíle jsem si nechal změřit i krevní tlak, dle tabulek je ukázkový:

  • Systolický 116 (norma se počítá do 140)
  • Diastolický 68 (v tomto případě je norma do 90)

Klidová tepová frekvence – 52
Tento parametr je (u sportovců) ukazatelem trénovanosti. S hodnotou jsem maximálně spokojen.

IMG_6093 IMG_6123 IMG_6184 IMG_6144
IMG_6129 IMG_6294 IMG_6314 IMG_6339

Vyšetření na biorezonančním přístroji

Původně jsem plánoval nechat provést analýzu stopových prvků z vlasů a zaměřit pozornost na dlouhodobě probíhající metabolické pochody. Nakonec jsem od záměru upustil ze dvou důvodů:

  1. Analýza trvá příliš dlouho. Nechce se mi čekat 4 týdny na výsledky, pro potřeby akce je to příliš nepraktické.
  2. Metoda sice provede důkladnou sondu všech klíčových metabolických pochodů v těle, ale z pohledu dlouhodobých dějů, tedy řádově v měsících.

IMG_5900Z těchto důvodů jsem se uchýlil k analýze na biorezonančním přístroji Bicom. Měření proběhlo ve Frýdku-Místku ve společnosti Tebia u paní Zdenky Bužkové. Popisovat podstatu biorezonance z časoprostorových důvodů nebudu, podstatné jsou výsledky měření zjišťující tendence k deficitu některých (mnou vybraných) živin, které mají přímý vztah s principem celé akce.

Analyzovat jsem nechal následující látky:

Hořčík – ukázal se mírný deficit.
Jedná se o minerál řídící nervosvalovou koordinaci, je mj. ukazatelem míry emočního stresu, který jej z těla vyčerpává. S ohledem na pracovní režim, kterému jsem denně vystaven, jsem s tím i počítal, byť krevní testy nic takového neprokázaly a výsledky analýzy stopových prvků v dlouhodobém průměru ukazují na určitou stálost. Vnější projevy těla ale mluví jasnou řečí a toto měření je jen podpořilo. Mám tedy před sebou úkol zaměřit se tímto směrem, můj jídelníček bude po celou dobu akce vykazovat snahu o zvýšený přísun organicky vázaného hořčíku.

Vápník – hodnoty v pořádku.
Vápník je antagonistou (protihráčem) hořčíku v oblasti fungování nervové i srdečně-cévní soustavy. Jeho dostatečný příjem je nesmírně důležitý, ještě více ale jeho forma a zdroj.

Jód – hodnoty v pořádku.
Ukazatel funkce štítné žlázy. Štítnice je producentem prakticky nejdůležitějších hormonů, vyplatí se tyto hodnoty sledovat.

Koenzym Q10 – hodnoty v pořádku.
Tato látka je silným antioxidantem. Mě její hodnota zajímá především proto, že v průměru po třicátém roku života její produkce v těle výrazně klesá. Je sice možné ji s úspěchem suplementovat, v mém případě ale není potřeba a v průběhu akce ani nechci.

Selen – hodnoty v pořádku.
Prvek, který má vazbu na antioxidační kapacitu organismu, navíc v rámci české populace je v průměru výrazně deficitní.

Zinek – hodnoty v pořádku.
Z hlediska významu a důležitosti platí to samé jako v případě selenu. Jeho deficitem trpí především mužská populace.

Železo – ukázal se mírný deficit (na stejné úrovni jako u hořčíku).
Železo je prvek ovlivňující přenos kyslíku v krvi, u sportovců tedy velmi důležitá hodnota. Náznak tendence k jeho deficitu mě překvapil, i v tomto případě dlouhodobé sledování výsledků analýzy stopových prvků žádné nedostatky neprokázalo. Protože mi moje tělo nikterak nenaznačuje, že strádá nedostatkem železa, předpokládám, že se jedná o aktuální výkyv. I přesto se raději v rámci akce tímto směrem ve stravě zaměřím.

Sodík – hodnoty v pořádku.
Prvek klíčový pro metabolismus vody v těle. Jeho nedostatek je poměrně vzácný.

Draslík – ukázal se mírný deficit.
Toto je jediná hodnota, které z výživového hlediska příliš nerozumím – přísun draslíku mám ve stravě poměrně ukázkový. Pokud není problém v příjmu, musí být tedy zákonitě v jeho spotřebě. Do metabolismu draslíku vstupují výrazně ledviny, které jsou z psychosomatického hlediska silně ovlivňovány stresem. Tady bych viděl příčinu problému, při snaze najít viníka bych ukázal prstem především na českou D1, po které jsem nucen pravidelně jezdit a o níž jsem přesvědčen, že k tomuto stavu přispívá nejvíce :-)
Tak nebo tak, zaměříme se i na metabolismus draslíku ovlivňujícího srdeční činnost.

B komplex – hodnoty v pořádku.
Vitamíny B komplexu jsou jedny z nejdůležitějších vůbec, nejvíce jejich nedostatek pocítíme na kvalitě metabolismu makroživin a fungování nervové soustavy. Při zvýšené emoční i fyzické námaze je docela problém je doplnit v dostatečném množství. Jídelníček po celou dobu akce půjde mj. i směrem k zajištění dostatku těchto živin, považuji to za nutriční výzvu.

Vitamín B12 – hodnoty v pořádku.
I přesto, že byl měřen celkový obsah B komplexu, nechal jsem si analyzovat zvlášť i B12. Jako vegetarián jsem údajně rizikovou osobou v oblasti jeho nedostatku. Nikdy jsem tyto pocity neměl, ale pro klid mysli šťouralů, které toto bude zajímat, měření prostě proběhlo.

IMG_5859 IMG_5908 IMG_5988 IMG_5969
IMG_6058 IMG_5892 IMG_6023 IMG_6078